Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

sekali-kali tidak (demikian), apabila bumi digoncangkan dengan goncangan