Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

maka adapun manusia itu apabila Tuhannya menguji, lalu Dia memuliakannya dan memberi nikmat kepadanya, maka ia akan berkata : 'Tuhanku memuliakanku'