Al-Fajr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

maka Tuhanmu menimpakan cemeti azab atas mereka