Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

bekerja keras lagi kepayahan