Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

di dalamnya ada tempat-tempat duduk yang tinggi