Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

di dalamnya ada mata air yang mengalir