Al-Ghaashiyah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

apakah telah datang kepadamu berita (tentang) peristiwa yang dahsyat