Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

Dan yang menentukan, lalu Dia memberi petunjuk