Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

yang menciptakan, lalu Dia menyempurnakan