Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

sesungguhnya ini benar-benar (terdapat) dalam kitab-kitab terdahulu