Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

kemudian ia tidak mati di dalamya dan tidak (pula) hidup