Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhi