Al-Alaa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi