At-Taariq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

pada hari dinampakkan segala rahasia