At-Taariq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

tidak ada setiap jiwa (diri) melainkan ada penjaga atasnya