At-Taariq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

dan langit yang mengandung hujan