Al-Buruuj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu