Al-Buruuj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

berbuat terhadap apa saja yang Dia kehendaki