Al-Buruuj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang mu'min (beriman) laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar