Al-Buruuj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang