Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya dengan gembira