Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

dan ia melemparkan apa yang ada di dalamnya dan ia menjadi kosong