Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan apabila bumi itu diratakan