Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka simpan (dalam hati)