Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

dan apabila Al Qur'an dibacakan atas mereka, mereka tidak bersujud