Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

dan ia patuh kepada Tuhannya, dan ia semestinya (patuh)