Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

dan (dengan) malam dan apa yang diselubunginya