Al-Inshiqaaq

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

dan adapun orang yang diberikan catatannya dari belakangnya