Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka itu benar-benar (tersimpan) dalam sijjin