Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir