Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan riang gembira