Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 3

dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi