Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

laknya adalah dari kasturi, dan untuk itu maka hendaklah orang-orang belomba-lomba