Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

kamu dapat melihat sinar pada wajah-wajah mereka penuh dengan kenikmatan