Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kesenangan