Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu benar-benar (tersimpan) dalam illiyyin