Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

kemudian dikatakan (kepada mereka): 'ini adalah azab yang (dahulu) adalah kamu mendustakan padanya'