Al-Mutaffifiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan