Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun (tubuh) mu