Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

(yaitu) pada hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk (menolong) orang lain, dan segala urusan pada hari itu adalah bagi Allah