Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan