Al-Infitaar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

apabila langit terbelah