At-Takwiir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

dan sesungguhnya dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang