At-Takwiir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

yang mempunyai kekuatan lagi kedudukan tinggi di sisi (Tuhan) yang mempunyai 'Arsy