At-Takwiir

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

dan apabila langit itu dilenyapkan