Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

sedang ia takut (kepada Tuhannya)