Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

bagi setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan