Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

maka apabila telah datang suara yang memekakkan