Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

sekali-kali jangan, ia (manusia itu) belum melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepadanya