Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Dari apakah Dia menciptakannya?